Werkstatus recipiënten Sosten Laboral

1Telefoonnummer, Sedula nummer, sédula foto maken en verzenden.
2Selfie maken en verzenden.
  • Als ontvanger van “Sosten Laboral” zowel in de vorm van geld als voedselbon, wil Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn graag van u weten of u nog werkloos bent. In verband hiermede wordt u onderaan verzocht om uw telefoon en sedula nummer in te vullen. Vervolgens dient u een foto van uw sédula en van uzelf te maken en te versturen. Kies dan een optie en klick op de verstuur knop.
  • Sleep bestanden hierheen
    Accepted file types: jpg, jpeg, Max. file size: 6 MB, Max. files: 1.
    • Hidden
    • Hidden